Умови прийому

До заяви додаються такі документи:

1. Документ про освіту

2. 6 фото (3х4)

3. Копія паспорта та ідентифікаційного коду або свідоцтво про народження

Випускники мають право вступати на скорочений термін навчання в Харківську державну зооветакадемію та Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва.

Випускники 9 класів зараховуються за результатами проведених в коледжі вступних екзаменів з дисциплін:

1) українська мова (диктант) - по всім спеціальностям.

2) біологія - для спеціальностей «Виробництво і переробка продукції рослинництва», «Виробництво і переробка продукції тваринництва», «Ветеринарна медицина»

Випускники 11 класів зараховуються за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти базового рівня з таких дисциплін:

1) українська мова та література - для всіх спеціальностей;

2) біологія - для спеціальностей «Виробництво і переробка продукції рослинництва», «Виробництво і переробка продукції тваринництва», «Ветеринарна медицина»;

3) математика - для спеціальності «Організація виробництва».