Головна‎ > ‎

Технологічна практика студентів

опубліковано 16 черв. 2014 р., 06:30 Липковатівський Аграрний Коледж
Технологічна практика студентів є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців і проводитися в органах державної влади і місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях, установах, бізнесових структурах, патентних та юридичних фірмах, інших закладах (далі – організаціях). Для її проведення мають бути створені умови, що забезпечують не лише закріплення отриманих студентами теоретичних знань із спеціальних дисциплін, а й набуття ними практичних навичок і уміння працювати за спеціальністю на основі вивчення досвіду здійснення управлінських процесів, інформаційно-аналітичної діяльності, укладання різних угод і контрактів, використання обчислювальної техніки тощо.

Практика - це самостійна робота студентів безпосередньо на робочих місцях, виконання ними конкретних службових обов'язків. Так, група ВР-31 приступила до технологічної практики. Практику проходять в Навчально-практичному центрі Липковатівського аграрного коледжу.

Основними завданням практики є :

  •  Закріплення, поглиблення та систематизація теоретичних знань студентів, отриманих ними під час вивчення навчальних дисциплін.
  •  Визначення структури організації та її системи управління.
  •  Оволодіння студентами різними формами організації праці у сфері їх професії, формування на базі отриманих знань професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах.
  •  Вивчення інформаційних технологій, використовуваних в організації.
  •  Набуття навичок самостійної роботи з проведення технологічного,економічного, інформаційного аналізу діяльності організації, її структурних одиниць, підрозділів, виявлення резервів підвищення ефективності їх функціонування та визначення шляхів і засобів застосування цих резервів.
  • Ознайомлення з використовуваною технологією документообігу, особливо його електронного варіанту. 
  • Освоєння прийомів, методів і способів обробки різноманітних даних, проведення необхідних досліджень, формування інформаційних потоків.
Практика студентів передбачає безперервність та послідовність при одержанні необхідного обсягу практичних знань та умінь.

Під час практики студенти набувають досвіду спостереження і аналізу методів та видів господарської діяльності, вивчають технологічні процеси виробництва та обслуговування в різних службах та взаємозв’язки між ними.
Comments