Бібліотека

Бібліотека є рівноправним учасником всього освітянського процесу. Викладач дає майбутньому спеціалісту знання, але одних лекцій для студентів недостатньо. Студент повинен працювати з книгою, одержувати професійну інформацію з різних джерел. Все це примушує студентів звертатися в бібліотеку.

Основним джерелом професійної інформації є підручник. Наша бібліотека намагається якомога більше представити літератури студентам для вивчення тієї чи іншої теми, для написання рефератів, курсових робіт.

Бібліотека не тільки забезпечує учбово-виховний процес інформаційними ресурсами, але і проводить культурно-виховну роботу. Традиційними і основними формами масової роботи є книжні виставки, проведення бесід, літературно-музикальні композиції. Виставки є однією з найбільш популярних форм пропаганди літератури в бібліотеці. В бібліотеці нашого коледжу проводяться виставки про надходження нових книг, підручників, журналів. Бібліотека має книжковий фонд понад 135 тисяч примірників. Із них 115646 примірників – це навчальні підручники, посібники. На сьогоднішній день кількість зареєстрованих користувачів – 998, серед них  викладацький колектив коледжу, студенти денної форми навчання коледжу, студенти заочної форми навчання коледжу, обслуговуючий персонал та жителі села, та навколишніх сіл.

Основні показники роботи бібліотеки: за 2009 рік книговидача –93196 примірників, відвідування –70200; проведено 88 інформаційно-масових заходів, оформлено 50 книжкових виставок тощо.

Вся робота бібліотеки планується відповідно до єдиного плану роботи коледжу. Всі виховні заходи, а це: читацькі конференції, літературні портрети, екологічні екскурсії, усні журнали, 

альманахи, вечори, проводяться разом з кураторами та студентами.Розпочинаємо свою роботу ми із студентами нового набору з екскурсій по бібліотеці, знайомимо з роботою читальних залів, абонементу, знайомимо з правилами та обов’язками користувачів бібліотеки. Це, зазвичай, проходить на початку вересня. Кожного року при отриманні книг користувачам нагадуємо про збереження книжкового фонду, проводимо індивідуальні і групові бесіди. Бо проблема втрачання видань, проблема пошкодження книг існує в кожній бібліотеці. Ми прагнемо відновити вирвані сторінки, ведемо роботу з боржниками бібліотеки, але питання це, як постійна «рана», залишається відкритим. 

Книжковий фонд нашої бібліотеки хоч і багатий, але ж його потрібно берегти. Ми пишаємося тим, що в фонді нашої бібліотеки є цінні і рідкісні видання, такі як енциклопедичні словники. Сучасна освітня ситуація в суспільстві вимагає оновлення багатьох сторін педагогічної діяльності, обумовлює необхідність впровадження інноваційних технологій, активних форм і методів навчання.

Комп'ютерна техніка у нашій бібліотеці полегшує розумову працю, прискорює процес отримання і опрацювання інформації, швидкому пошуку літератури, оперативному аналізу книгозабезпеченості.

Мережа Інтернет дає змогу всім бажаючим (студентам денної форми чи заочної, викладачам, працівникам коледжу) знайти потрібну інформацію не тільки для роботи , а також і для проведення дозвілля, адже через Інтернет стає доступною величезна кількість літературних джерел: від художньої до офіційно–наукової літератури. Бібліотека вносить свій посильний вклад в підготовку спеціалістів, які могли б реалізувати свій професійний та особистий потенціал.