Технологічне відділення

Агрономічне відділення було відкрите при Липковатівському сільськогосподарському технікумі у 1936 році.

Кінець 30-х років був ознаменований інтенсивним розвитком матеріально-технічної бази технікуму. Був організований "Учгосп" із 1110 га землі. У 1939 році були побудовані чоловічий гуртожиток, житлові будинки, електростанція, радіовузол, насаджений сосновий бір.

Під час війни технікум був евакуйований. Війна залишила після себе вщент зруйноване господарство.

Заняття в технікумі розпочалося у січні 1944 року. Під керівництвом директора технікуму Пєскова Михайла Васильовича було відбудовано учбовий корпус, повністю освоїли посівну площу, провели землевпорядкування.

У 1945 році відбувся перший випуск агрономів у кількості 9 чоловік. На І курс було зараховано 47 чол., поновилося на II курс-13 чол., на III курс - 8 чол. З 1948 року перейшли на 4-річну підготовку фахівців.

З 1957 року технікум очолив Ільченко А.И.

У 1958 році дипломи агронома 60 випускникам вручав Голова Державної комісії Заслужений агроном УССР Єрещенко Іван Михайлович.

У 1961 році організована підготовка спеціалістів суміжної спеціальності - агроном із захисту рослин, відкрилося заочне відділення.

У 1967 році (директор Остренський Є.С.) технікум було реорганізовано у Липковатівський радгосп-технікум. Значно розширилися угіддя господарства. Завідуючим відділенням став Кравченко В.І.

У 1970 році почали готувати агрономів-організаторів.

Вагомий внесок у розвиток агрономічного відділення вніс Карєв Віктор Сергійович, який очолював відділення з 1974 по 2001 рік.

З 2001р. по теперішній час відділення очолює викладач-методист вищої категорії Коломієць Т.М.

За роки свого існування дипломи агронома в Липковатівці отримали близько шести тисяч чоловік.в тому числі: на денному відділенні майже чотири тисячі чол., на заочному відділенні – понад дві тисячі чоловік

З 2008 року спеціальність має назву «Виробництво і переробка продукції рослинництва»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Призначення фахівця

Фахівець підготовлений для проектувальної, організаційної управлінської, виконавчої діяльності в галузі сільського господарства та переробної промисловості

Первинні посади, що може обіймати фахівець

 • технолог з виробництва продукції рослинництва;

 • технолог з контролю якості продукції рослинництва;

 • технолог з переробки продукції рослинництва

Фахівець знатиме:

 • закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу в рослинництві;

 • досягнення науки і передовий досвід у галузі рослинництва і переробної промисловості;

 • біологічні особливості, морфологію с.-г. рослин;

 • закономірності формування врожаю, розв'язання екологічних проблем у рослинництві, агротехнічні чинники технології;

 • науково обгрунтовані системи землеробства і принципи побудови сівозмін;

 • інтенсивні технології вирощування с.-г. культур;

 • програмування врожаїв с.-г. культур;

 • державні стандарти на продукцію рослинництва;

 • сучасні методи економічного аналізу, основи менеджменту та маркетингу;

 • правове регулювання підприємницької діяльності

Фахівець умітиме:

 • організовувати підприємництво та планувати його фінансову діяльність у сфері виробництва та сервісу продукції рослинництва;

 • складати бізнес-план виробництва;

 • прогнозувати ринкове середовище, визначати економічну ефективність виробництва продукції рослинництва у підприємницьких структурах різних форм власності;

 • розпізнавати польові культури за морфологічними ознаками;

 • оцінювати і прогнозувати врожайність с. -г рослин;

 • складати технологічні карти вирощування с.-г. культур, моделювати різні види технологічного процесу виробництва с.-г. продукції;

 • здійснювати технологічний контроль за зберіганням готової продукції;

 • контролювати стан умов праці та безпеку виробничих процесів у рослинництві


Нині у коледжі опановують секрети хліборобської справи понад 100 студентів.

До послуг студентів 13 лабораторій, 15 кабінетів, Навчально-практичний центр коледжу, колекційно-дослідне поле, авто-трактородром.

Випускники відділення разом з дипломом фахівця одержують посвідчення про присвоєння робітничих професій:

 1. Тракторист-машиніст с.г. виробництва категорії «А».

 2. Водій автотранспортних засобів категорії «В».

 3. Оператор комп’ютерного набору.

Отримавши диплом молодшого спеціаліста студенти мають можливість продовжувати навчання за скороченим терміном у ХНАУ ім. В.В.Докучаєва, ХДТУСГ ім. П.Василенка, ХДУ харчування та торгівлі.

Навчальна робота

Основні напрямки навчальної роботи спрямовані на надання повної загальної середньої освіти. Фахову підготовку здійснюють за новітніми технологіями і методиками із використанням сучасного обладнання, комп’ютерної та організаційної техніки. Студенти мають можливість працювати у локальних комп’ютерних мережах і мережі Internet.

Теоретична підготовка здійснюється з таких дисциплін фундаментальної та професійної підготовки: ботаніка, фізіологія рослин з основами мікробіології, землеробство, ґрунтознавство, агрохімія, агрометеорологія, механізація і автоматизація с.г. виробництва, захист рослин, насінництво з основами селекції, плодоовочівництво, технологія виробництва продукції рослинництва, технологія переробки і зберігання с.г. продукції, кормо виробництво, машини та обладнання для переробки продукції рослинництва, економічні дисципліни, комп’ютеризація.

Практики з: ботаніки, землеробства і ґрунтознавства, агрохімії, захисту рослин, плодоовочівництва, насінництва і селекції, кормовиробництва, технології виробництва продукції рослинництва, технології переробки і зберігання продукції рослинництва, квітникарство і озеленення, проектування галузі проводяться в навчальних лабораторіях, колекційно-дослідному полі, на полях навчально-практичного центру та переробних підприємствах області.

Майбутні спеціалісти агрономічного напрямку під керівництвом викладачів взимку відбирають моноліти для визначення перезимівлі озимих культур, допомагають готувати насіннєвий матеріал, визначають його посівні якості, здійснюють регулювання та налаштування ґрунтообробної і посівної техніки, перевірку якості її роботи; навесні на полях НПЦ беруть активну участь у посівній кампанії, у саду, який заклали три роки тому, вчаться робити обрізку та щеплення; влітку на ділянках гібридизації слідкують за чистотою батьківських ліній. У 2009 році коледж запровадив органічне виробництво, тому викладачі надають консультативну допомогу спеціалістам господарства у питаннях дотримання основних законів органічного землеробства. На щорічних студентських навчально-практичних конференціях та виставках - презентаціях органічної продукції ми аналізуємо наші здобутки та прагнемо привернути увагу до питань вивчення та впровадження технологій органічного виробництва , продемонструвати його актуальність і перспективність. В навчальні плани введена дисципліна «Органічне виробництво»

Випускники коледжу готуються бути консультантами щодо впровадження органічного землеробства.

На ринку праці підготовлені нами спеціалісти вигідно відрізняються своєю ґрунтовною практичною підготовкою, тому попит на наших випускників щороку збільшується.

Спеціальність 5.09010201 «Виробництво і переробки продукції тваринництва»

Первинні посади, що може обіймати фахівець:

технолог з виробництва продукції тваринництва; технолог з контролю якості продукції тваринництва; технолог з переробки продукції тваринництва

Фахівець знатиме:

 • закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу в тваринництві;

 • досягнення науки і передовий досвід у галузі тваринництва і переробної промисловості;

 • біологічні, конституційні, екстер'єрні особливості сільськогосподарських тварин;

 • закономірності росту і розвитку та продуктивності тварин;

 • технології годівлі і утримання сільськогосподарських тварин;

 • методи розведення і відтворення сільськогосподарських тварин;

 • державні стандарти на продукцію тваринництва;

 • вчасні методи економічного аналізу, основи менеджменту та маркетингу;

 • правове регулювання підприємницької діяльності;

Фахівець умітиме:

 • організовувати підприємництво та планувати його фінансову діяльність у сфері виробництва та сервісу продукції тваринництва;

 • складати бізнес-план виробництва;

 • прогнозувати ринкове середовище, визначати економічну ефективність виробництва продукції тваринництва у підприємницьких структурах різних форм власності;

 • проводити оцінку конституції, екстер'єру і продуктивних якостей сільськогосподарських тварин;

 • організовувати годівлю і утримання сільськогосподарських тварин різних статево-вікових груп;

 • складати технологічні карти вирощування сільськогосподарських-тварин,

 • моделювати різні види технологічного процесу виробництва сільськогосподарської продукції;

 • здійснювати технологічний контроль за зберіганням готової продукції; контролювати стан умов праці та безпеку виробничих процесів у тваринництві.

Дисципліни, які вивчаються:

 • основи генетики та селекції с.г. тварин

 • розведення с.г. тварин

 • анатомія і фізіологія с.г. тварин

 • неорганічна хімія

 • мікробіологія

 • технологія кормів

 • годівля с.г. тварин

 • механізація виробничих процесів в тваринництві

 • технологія відтворення с.г. тварин

 • технологія виробництва молока і яловичини

 • технологія виробництва продукції свинарства

 • птахівництво

 • рибництво

 • конярство

 • вівчарство

 • бджільництво

 • кролівництво і звірівництво

 • гігієна тварин з основами ветеринарії

 • ветсанекспертиза продукції тваринництва

 • економічні дисципліни

Спеціальність технолога користується великим попитом у населення всіх країн світу, яка була, є і буде завжди затребуваною. Це пов’язано з тим, що всі люди нашої планети люблять смачно поїсти.


Викладачі і студенти приймають участь урізних виставках, конкурсах, ярмарках, конференціях.

Практична підготовка студентів є обов’язковою частиною освітньо-професійної програми підготовки кваліфікованих фахівців. У навчально-практичному центрі коледжу створені належні умови для освоєння практичних умінь і навичок майбутніх фахівців. З матою вивчення передового досвіду також укладаються договори на проходження практики з підприємствами по виробництву та переробці тваринницької продукції.

Викладачі зоотехнічних дисциплін разом зі студентами, враховуючи вимоги виробництва, на навчальній фермі працюють над удосконаленням системи утримання, годівлі і відтворення тварин, проводять оцінку конституції і екстер'єру свиней, приймають опороси, проводять первинну обробку та оцінку якості молока.

Цікаві практичні заняття відбуваються на пасіці , де практикуючий викладач знайомить студентів з гніздами бджіл, вчить розширювати гнізда, показує особливості бджолиного та трутневого розплоду. Навіть у вільний від занять час студенти виставляють вулики, доглядають за ними, допомагають у відборі меду та його викачуванні.

Створення регіонального навчально – практичного центру на базі виробничого підрозділу коледжу дозволило значно покращити підготовку студента – практика, здатного працювати в умовах сучасного виробництва. В навчально-практичному центрі налічується 3647 га орної землі, 500 голів великої рогатої худоби, 500 голів свиней, пасіка, створена лабораторія піддослідних тварин з овець,кіз, кролів, птиці.

Проведення практики в умовах великотоварного виробництва активізує пізнавальну діяльність студентів і надає їм можливість формування професійних практичних умінь та навичок.

Під час підготовки фахівців орієнтуємося на розширення інформаційно – комунікаційного забезпечення, індивідуальне навчання. На учбово - практичних заняттях з планування та організації кожен студент відпрацьовує креативну бізнес-ідею професійного спрямування і розробляє проект власного малого бізнесу на селі. Всі розрахунки здійснюються за допомогою комп’ютерної техніки.

На ринку праці підготовлені нами спеціалісти вигідно відрізняються своєю ґрунтовною практичною підготовкою, тому попит на наших випускників щороку збільшується.