Матеріально-технічна база

Коледж має потужну матеріально-технічну базу, яка постійно розвивається і удосконалюється. Навчальні кабінети та лабораторії обладнані новітніми комп'ютерами з сучасним програмним забезпеченням, читальна зала, бібліотека, фонд якої складає 130 тисяч примірників науково-публіцистичної, художньої літератури,

спортивна зала з тренажерами, стадіон, студентський клуб, ветеринарна клініка, навчальна ферма, де студенти мають можливість відпрацьовувати практичні навички в реальних умовах сільськогосподарського виробництва.

У навчальному процесі застосовуються інтерактивні методи навчання – мультимедійні лекції, комп'ютерні технології, відеофільми.Для всебічного розвитку особистості в коледжі працюють предметні гуртки, клуби за інтересами, гуртки художньої самодіяльності, секції з різних видів спорту.

Всі студенти коледжу забезпечуються гуртожитками, обладнаними сучасними меблями, м'яким та твердим інвентарем. Дирекція коледжу дбає про створення належних санітарно-побутових умов проживання студентів, розвиток студентського самоврядування, забезпечення умов для гармонійного формування особистості студентської молоді.