Методичний кабінет

Методичний кабінет Липковатівського аграрного коледжу є методичним центром організації навчально-виховної роботи з студентами і опорною ланкою керівництва навчального закладу з педагогічними кадрами.

Мета педагогічного кабінету – сприяти впровадженню науково-педагогічних знань, нових досягнень у галузі навчання та виховання студентської молоді.

Методичний кабінет виконує такі основні завдання:

 • Пропаганда серед викладачів, кураторів навчальних груп, вихователів гуртожитків, майстрів виробничого навчання досягнень педагогічної науки, психології, методи навчання та виховання студентів.

 • Допомога цикловим комісіям, викладачам, кураторам навчальних груп, вихователям гуртожитків, майстрам виробничого навчання з питань організації, планування і методики навчально-виховної роботи.

 • Підвищення кваліфікації та вивчення і поширення досвіду роботи кращих викладачів, кураторів навчальних груп, вихователів гуртожитків та майстрів у лабораторію педагогічного досвіду та творчості молоді Навчально-методичного центру по підготовці молодших спеціалістів.

 • Налагодження і підтримання зв’язків з навчальними кабінетами, лабораторіями інших навчальних закладів з питань впровадження нових форм і методів навчання.

 • Накопичення та систематизація методичних матеріалів, які надсилаються з навчально-методичного центру, друкуються в періодичній пресі та розробляються в навчальному закладі, пропаганда форм і методів інтенсивного навчання та дієвого виховання, оцінка їх ефективності за досягнутими результатами.

 • Створення бази матеріалів з атестації, ліцензування та акредитації спеціальностей та навчального закладу, вимог до відкриття нових спеціальностей.

 • Розробка рекомендацій щодо удосконалення організації навчального процесу; розробка положень і орієнтовних завдань для проведення олімпіад, конкурсів у технікумі, коледжі з дисциплін та спеціальностей.

 • Організація виставок методичних розробок викладачів, технічної творчості студентів. Участь у виставках, які проводить НМЦ, та у міжнародних виставках.

 • Забезпечивши публікації з досвіду педагогічної роботи в газеті «Освіта АПК», «Інформаційний вісник», підтримувати зв’язок з засобами масової інформації.

Робота методичного кабінету проходить згідно планів роботи які затверджує заступник директора з навчальної роботи Головешко В.В.

Організацією роботи в методичному кабінеті займається голова методичної циклової комісії, викладач вищої категорії Масловська Л.М.

Всі викладачі Липковатівського аграрного коледжу об’єднані в чотири циклові комісії:

 1. Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін. Голова комісії Бондар С. М. — викладач І категорії.

 2. Циклова комісія ветеринарно-економічних дисциплін. Голова комісії Шкіртіль В.М. — викладач вищої категорії.

 3. Циклова комісія технологічних дисциплін. Голова комісії Піддубна А. В. — викладач вищої категорії.

 4. Циклова комісія природничо-математичних дисциплін. Голова комісії Манойло О. О. — викладач першої категорії.

Кожен навчальний рік методичним кабінетом проводяться педагогічні конференції на різні тематики. Виступи готують викладачі всіх циклових комісій. Так, 2011-2012 навчальному році проведена педагогічна конференція на тему: «Практичні заняття — шлях до якісної підготовки студентів»; 2012-2013 навчальному році «Особливості проведення виховної роботи у вищих навчальних закладах 1-2 рівнів акредитації». Всі матеріали систематизуються, брошуруються і використовуються в роботі методичного кабінету і як посібник для роботи з викладачами-початківцями.

Робота з викладачами-початківцями проводиться систематично згідно планів роботи. До кожного викладача-початківця закріплений викладач-наставник, який допомагає розбиратися у всіх питаннях організації навчально-виховного процесу. В методичному кабінеті проводяться заняття щодо підготовки навчально-методичної документації згідно вимог, проведення занять і позаурочних заходів. Надається допомога по підготовці відкритих занять викладачів, проводиться їх обговорення.

Кожен рік колектив Липковатівського аграрного коледжу з метою підвищення педагогічної майстерності і вивчення актуальних проблем, методів навчання і виховання, приймає участь в обласних науково-методичних конференціях. В 2012 році відвідано конференцію на тему «Сучасні ефективні технології навчання — запорука якісної підготовки молодших спеціалістів». В 2013 році відвідана конференція на тему: «Проблеми та завдання щодо організаційно-методичного забезпечення діяльності циклових комісій, відділень та інших навчально-виховних підрозділів коледжів і технікумів». Згідно даних тематик кожен навчальний заклад представляє виставку навчально-методичних матеріалів.

Липковатівський аграний коледж, як і більшість учбових закладів Харкова і області приймав участь у 5 міжнародній виставці «Освіта Слобожанщини та кіберпростір» де представляли свої доробки і проводили профорієнтаційну роботу з випускниками шкіл.

Викладачі нашого коледжу приймають участь в семінарах, майстер-класах які організовує «НМЦ «Агроосвіта» . У 2012 році відвіданий майстер-клас на тему: «Інноваційні підходи до організації та методичного забезпечення навчально-пізнавальної діяльності студентів на лабораторних та практичних заняттях» У 2013 році відвіданий майстер-клас на тему: «Інноваційні та інтеграційні підходи до ефективної організації самостійної роботи студентів» де з доповідю на тему: «Мотивація самостійної роботи студентів» виступала завідуюча ветеринарним відділенням, викладач вищої категорії Курман О. В.

Викладачі Липковатівського аграрного коледжу співпрацюють з іншими навчальними закладами з метою обміну досвідом.Кожен рік викладачі Липковатівського аграрного коледжу представляють навчально-методичні розробки, експонати в лабораторію педагогічного досвіду і творчості молоді «НМЦ «Агроосвіта».

Методичний кабінет щорічно звітує про проведену роботу на педагогічній раді.