Самоврядування

У Липковатівському аграрному коледжі створено раду студентського самоврядування, яка розглядається як одна з форм організації навчально-виховної роботи.

Провідними напрямами діяльності ради є вирішення проблем соціального захисту студентів, організація системи матеріальної допомоги, сприяння навчальній, виховній діяльності, роботі студентських гуртків, клубів за інтересами, роботі студентських рад гуртожитків, вирішення соціально-побутових питань тощо.

Органи студентського самоврядування є важливою ланкою здійснення національного виховання молоді, керуючись концептуальними засадами громадянського виховання студентів коледжу (патріотичне, морально-етичне, екологічне, фізичне, правове, політичне тощо).